Välj en sida

Utbildningar

Vi erbjuder de flesta säkerhet och arbetsmiljöutbildningar. Brandfarliga arbeten / Heta arbeten är en av våra mest populära utbildningar. I och med Brandfarliga arbeten som Mathias var en av huvudinstruktörerna och skaparna bakom blev även denna standardutbildning mer kundunik. Flera av våra utbildingar ingår i våran flexutbildning där du som kund plockar godbitarna och bygger din egna kunskapsbank

Brandfarliga arbeten / Heta arbeten 

Brandfarliga arbeten är en kravutbildning från försäkringbolagen som alla hantverkare måste ha certifikat för.

Arbetsmiljöutbilningar

Många arbetsmoment i arbetslivet omfattar moment som innehåller större eller mindre risker. Vissa av dessa arbetsuppgifter kräver fördjupade kunskaper för att klara lagkraven i främst arbetsmiljölagen. Exempel är Säkra lyft, lyft med travers , mobila arbetsplattformar eller skylift, fallskydd, härdplaster, kvartsdamm truckutbildning osv. Alla dessa kan ni få hjälp med av säkerhetsexperten i sverige. Självfallet löser vi även förta hjälpen, HLR (hjärt lung räddningsutbildning) eller HLR med hjärtstartare eller barnhlr

Specialistutbildning

Flera arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper som är mer djupgående än en vanlig tex brandutbildning. Hos säkerhetsexperten får ni dessa kunskaper i form av specialistutbildningar. Exempel på dessa är Brandskyddskontrollant, brandlarmsansvarig eller anläggningsskötare brandlarm, sprinklerskötare eller anläggningsskötare sprinkler. För företag som hanterar brandfarlig vara behövs en föreståndare för hanteringen.

Grundkurser för all personal

Ett led i att skapa en trygg och säker arbetsplats, är att jobba systematisk med sitt säkerhetsarbete och på så sätt kunna förebygga olyckor. För att göra detta så effektivt som möjligt är personalens kunskaper och utbildningsnivå en avgörande faktor. Våra grundkurser för er personal är utformade på olika sätt antingen kan du välja en standardiserad utbildning , teoretisk, praktisk eller en kombination. Det mest effektiva och populära är dock vår flexikurs är ni som kund kombinerar era egna byggstenar till en helt kundunik utbildning helt anpassad efter era önskemål och förutsättningar. Oavsett vilken modell ni väljer utgår alla från era lokaler, era rutiner och ert systematiska säkerhetsarbete.