Välj en sida

Säkerhetsexperten

Ett komplett

brandskyddsföretag

Din säkerhet är vårt jobb!

Din säkerhetsexpert!

Vi utbildar dig och din personal

Ett fullgott brandskydd är viktigt i alla verksamheter. Vi på Säkerhetsexperten kan Brandskydd. Vi utbildar dig, ditt företag och din personal så att ni klarar av de krav och regelverk som finns.

Vi hjälper till under hela byggprocessen av nya eller befintliga lokaler och kan efter detta ta hand om hela brandskyddet. Vi tar fram alla bygghandlingar ni behöver för brandskyddet och vi leverarar även alla varianter av släckutrusting, vanliga brandsläckare, pulversläckare, skumsläckare samt brandfiltar mm.  Tack vare vår breda kunskap utbildar vi även er personal.

Under hösten 2018/våren 2019 har vi på Säkerhetsexperten varit delaktiga i att ta fram nya riktlinjer och utbildningar när det gäller bland annat Heta Arbeten. Genom att utbilda er personal i allt från brandskydd och heta arbeten, hjärtstartare samt första hjälpen kan vi se till att er arbetsplats är säker att ni följer de juridiska riktlinjerna som finns samt att ni är rustade för framtiden! 

Heta arbeten / Brandfarliga arbeten

Enligt försäkringsvillkoren  skall  företag ha utbilda personal för att utföra brandfarliga arbeten.

Ta kontakt med oss redan idag för att boka in en tid!

Första hjälpen

Vi utbildar er personal i första hjälpen allt för att er personal skall känna sig säker på arbetsplatsen och på sin fritid, vi tillhandahåller även utbildning på hjärtstartare. 

Brandskydd

Hur ser er brandsäkerhet ut? Följer ni de lagar och regler som finns, vi erbjuder ett helhetstänk om du skall bygga nytt eller behöver förnya ditt brandskydd så hjälper vi dig!

Brandutbildning

Vi utbildar dig och din personal i brandsäkerhet, hur släcker vi effektivast och säkrast en brand om olyckan är framma. Vi tillhandahåller även all typ av brandutrustning via vår webbshop!

Vårt erbjudande

Vi utbildar i många säkerhetsutbildningar!

\

Vi tillhandahåller de flesta säkerhets och arbetsmiljöutbildningar, själva eller tillammans med partner

\

Se till att din personal är utbildad, för sin och företagets skull. Alla vinner på välutbildad personal. Tryggare anställda , bättre arbetsmiljö och ett bra förebyggande arbete . Som en bonus har du ett kvitto till nästa besök från arbetsmiljöverket och andra tillsynsmyndigeter.

\

Öva Öva, repetera igen, ett välbekant mantra för många som ger god effekt och skapar bra förutsättningar i ert kontinuitetsarbete!

\

Boka in en tid redan idag!

Din brandsäkerhets expert

Våra tjänster

Brandskydd

Vi ser till att ditt brandskydd är korrekt, följer lagar och regler, utrymmningsvägar finns uppmärkta på rätt sätt samt att den släckutrustning som krävs finns installerad på utplacerad på rätt platser. 

Utbildningar

Vi arrangerar utbildningar för din personal i första hjälpen, brandskydd, heta arbeten och egentligen allt som är förknippat med dig och din personals säkerhet, vi är din  Säkerhetsexpert. Kontakta oss idag!

Produkter

Vi har ett komplett utbud av produkter för din säkerhet, allt från vanliga brandsläckare, skum- och pulversläckare. Hjärtstartare, Brandfiltar och allt som rör er säkerhet.  Inom kort kommer ni kunna beställa dessa produkter direkt på hemsidan. 

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningar, brandsäkerhet eller funderar på att bygga nytt. Kontakta oss idag så återkommer vi till dig.